Prosfesionální středověká a renesanční kapela

Rožmberská kapela
Už přes 40 let hrajeme renesanční a gotickou hudbu pro světové publikum!

Poslechněte si nás na spotify