Repertoár

Repertoar

Kromě samostatných koncertů hraje Rožmberská kapela i na různých rautech a společenských událostech, kterým může přizpůsobit skladbu programu.

Hudba za vlády českých králů

Program složený ze skladeb z období vlády Krala VI., Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského

Renesanční hudba na panovnických dvorech

Písně a tance vybrané z populárních renesančních sbírek

Puer natus est

Program starých vánočních písní

In saeculum vielatoris

Gotické písně ze sbírek Ludus Danielis a Carmina burana, písně francouzských trubadůrů a německých minessengrů

Ave rosa in Jericho

Duchovní skladby a písně vrcholného středověku vybrané z českých a evropských kancionálů

Angelica Belta

Hudba středověké Evropy

Nabízíme také výchovné koncerty pro žáky základních i středních škol.
Na nich seznamujeme studenty i pedagogy s historickou hudbou i s nástrojemi, používanými v období středověku a renesance.